DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Novinky 2018

15.11.2018 máme štěňátka!

Narodily se dvě black&tan holčičky...

maminka: Dottie Amethyst Joy Dagymery

otec: Master Famous Napoleon

 

 

7.11.2018 přišla na svět čtyři krásná štěňátka v CHS z Derylova panství. Maminkou je Caliope Black Orchid Dagymery

Dnes 2.11.2018 se v CHS Bečva Ruberries narodili tři krásná štěňátka. Hrdou maminkou je Deanna Amber Sun Dagymery

Eimmy, nemohu stále uvěřit, že tu nejsi.

Pes vás raní jen jednou v životě. Když odejde

Eimmy 3.2.2008 - 8.8.2018 v 8:00

Dnes 22.7.2018 mi přišla velice smutná zpráva. Náš chlapeček Dweyn byl napaden Staffordem a přez všechnu snahu majitelů ho zachránit zemřel.

Dnes 21.7. 2018 odjíždí Fleur do nového domova. Měj se krásně zlatíčko <3

Nastal den loučení Fleur zítra odjíždí do nového domova. Paní Eva se na ni již moc těší.

Na Fleur se přijel podívat tatínek Rubens.

Fleur roste jako z vody a už pokukuje po nových majitelých.

Fleur de Rubis měla v neděli 10.6.2018 již 3 týdny.

Dne 9.6.2018 proběhl v Pelhřimově zápis do České knihy rekordů. Sešlo se 204 kavalírků a 19 kingů. Z naší chovatelské stanice byli přítomni Eimmy, Tessie, Meggie, Bella, Dotty, Doyle, Bingley, Ernesto a Claribel.

Chystáme se na Kavalíří rekord

          Máme štěňátko!!!!

Dne 20.5.2018 se narodila jedna rubínová holčička

 

V Dubnu jsem nechala testovat holky na DM

Degenerativní myelopatie – opomíjená příčina ochrnutí starších psů

Máte doma psa středního nebo vyššího věku, který začíná špatně chodit? Absolvovali jste rentgeny kyčlí a páteře? Dostali jste od veterináře léky na bolest? Zkusili jste rehabilitaci, Dornovu metodu nebo magnetoterapii, ale nic nepomáhá a problém se pomalu zhoršuje? Možná, že právě váš pes má degenerativní myelopatii…

Co je degenerativní myelopatie?

Degenerativní myelopatie (DM, degenerative myelopathy) je dědičné progresivní neurodegenerativní onemocnění. Když tuto definici přeložíme do běžného jazyka, znamená to následující:

1) predispozici k rozvoji DM dědí pes po svých rodičích

2) při onemocnění dochází k nezánětlivému postižení nervového systému – konkrétně míšních nervů (axonů) a jejich obalů

3) tato nemoc se postupně během života zhoršuje

Kdy se degenerativní myelopatie projevuje?

Toto onemocnění se začíná projevovat u zvířat středního a vyššího věku, obvykle ve věku 5-14 let s mediánem kolem 8 let. Vzácně je rozvoj onemocnění pozorován již v mladším věku, existuje záznam o výskytu u dvou štěňat německého ovčáka s příznaky DM ve věku 6 a 7 měsíců. Zatím není jasné, zda je stáří jedince v době počátku klinických příznaků a rychlost progrese onemocnění vázáno na plemeno nebo je dáno individualitou konkrétního organismu. Degenerativní myelopatie se vyskytuje u psů obou pohlaví se stejnou frekvencí.

Jak se degenerativní myelopatie projevuje?

Příznaky jsou zpočátku nenápadné a postupně se zvýrazňují a zhoršují. Nejdříve dochází ke ztrátě proprioceptivní funkce pánevních končetin – v důsledku narušení nervových drah v míše mozek nemá správné informace o poloze pánevních končetin a zadní části trupu.

Majitel obvykle nejdříve zaznamená škrtání drápy pánevních končetin při chůzi, pes má olámané chlupy na tlapkách (dlouhosrstá plemena), nepravidelně obroušené drápky, obroušenou horní plochu drápů a později i kůži na prstech pánevních končetin. Dále se objevuje zkrácení kroku a problémy při chůzi ze schodů (psovi „plave zadek“). Samotné onemocnění je zcela nebolestivé.

Postupně se prohlubuje porucha koordinace pohybů (ataxie) – hrudní a pánevní končetiny se pohybují asynchronně, pánevní končetiny při chůzi někdy „předbíhají“ zbytek těla, takže pes jde bokem, objevují se krátké nebo naopak příliš velké kroky pánevními končetinami (hypermetrie). Rozvíjí se slabost pánevních končetin a úbytek svalů na stehnech a zádi, postižený jedinec při stání kříží pánevní končetiny nebo se mu naopak rozjíždějí do stran (zejména na kluzkém povrchu).

Pacient se obtížně zvedá a pomáhá si hlavně vzepřením se na hrudních končetinách, často chodí kvůli lepší stabilitě mimochodem, samci nezvládají značkování a čůrají „na holku“, objevují se problémy při konání stolice (pro pacienta je obtížné zaujmout a udržet správnou pozici při kálení).

V pokročilém stádiu už postižený jedinec pánevní končetiny neovládá a při pohybu je tahá za sebou. Zhoršování příznaků je postupné nebo skokové, progreduje atrofie svalů a ústup reflexů až do úplného ochrnutí zadní části trupu a pánevních končetin, rozvíjí se inkontinence moči, příp. stolice. Onemocnění se rozvíjí dále, probíhá progresivní postižení hrudníku a hrudních končetin, omezení pohyblivosti hlavy, poruchy polykání a pohyblivosti jazyka, ztížené dýchání atd.

Jak můžeme degenerativní myelopatii léčit?

Bohužel pro tuto nemoc neexistuje účinná terapie. U postižených psů se doporučuje udržení co nejlepší svalové hmoty pomocí fyzioterapie, aquaterapie, Dornovy metody a strečinku. Je dobré eliminovat kluzké povrchy v domácnosti umístěním koberců a protiskluzových podložek. U špatně pohyblivých pacientů je třeba bránit prochladnutí, řešit přidružené infekce močového traktu, otlaky a odřeniny tlapek (ochranné botičky). Při ochrnutí pánevních končetin je možné pořídit pacientovi invalidní vozík. Doplňky ve formě vitamínů, minerálů a chondroprotektiv jsou v tomto případě zcela neúčinné.

Příznaky provázející toto onemocnění jsou tak závažného charakteru, že po 3 – 5 letech od prvního projevu nemoci dochází k úmrtí v důsledku ochrnutí dýchacích svalů. Zpravidla však bývá postižený pes přibližně rok od objevení prvních symptomů utracen, obvykle po úplném ochrnutí pánevních končetin a rozvoji inkontinence.

Kdy byla degenerativní myelopatie objevena a jak vznikla?

Toto onemocnění bylo poprvé popsáno v letech 1973-75 u německých ovčáků. Vzhledem k tomu, že bylo dlouho pozorováno a zkoumáno jen u německých ovčáků, bylo původně považováno za nemoc vyskytující se pouze u tohoto plemene. Dlouhou dobu bylo možné potvrdit diagnózu DM pouze posmrtným histopatologickým vyšetřením míchy.

V roce 2009 byl odhalen genetický základ nemoci a konkrétní genetická mutace, při které je postižen gen kódující enzym superoxiddismutásu 1 (SOD1). Tento enzym je obsažen v buňkách a působí jako významný antioxidant, který chrání organismus před účinky volných kyslíkových radikálů. V důsledku mutace genu pro SOD1 není enzym funkční, ale může se v buňkách ukládat a působit dokonce toxicky. Kumulací nefunkčního SOD1 a absencí jeho ochranné funkce dochází k degeneraci motoneuronů bílé hmoty míchy, která ztrácí svou funkci při přenosu nervových signálů a rozvíjí se klinické příznaky onemocnění.

Jak se degenerativní myelopatie dědí?

Na základě výzkumů a genetických analýz postižených jedinců byl vyvinut genetický test k diagnostice degenerativní myelopatie. Jedná se o bodovou mutaci jednoho genu, mutace je stejná u všech plemen psů. Pouze plemeno bernský salašnický pes má ještě druhou bodovou mutaci v tomtéž genu, která také způsobuje DM. Proto se u BSP testují obě mutace najednou (více informací o detailech mutací a testech zde).

Dědičnost degenerativní myelopatie je autozomálně recesivní. To znamená, že se onemocnění projevuje u homozygotních jedinců (aa), kteří od obou svých rodičů získali mutovanou alelu (od každého jednu). U části DM pozitivních psů se v průběhu života příznaky onemocnění nerozvinuly. To lze vysvětlit úmrtím psů před propuknutím nemoci v důsledku úrazu či jiného onemocnění, neúplnou penetrancí nemoci mezi pozitivními homozygoty, existencí modifikujících genů, které symptomy ovlivňují nebo faktory vnějšího prostředí.

Heterozygoti (Aa) přenášejí mutovanou alelu skrytě na své potomky. U heterozygotů se může degenerativní myelopatie vzácně rozvinout také, pravděpodobně v důsledku existence dalších mutací v pomocných alelách, které mohou napomáhat k rozvoji tohoto onemocnění. Dominantní homozygoti (AA) jsou zcela zdraví, rozvoj onemocnění u nich nehrozí a nepřenášejí mutaci na své potomky.

Celý článek o DM (degenerativní myelopatii) i s fotografiemi naleznete zde: http://vetallia.cz/degenerativni-myelopatie-opomijena-pricina-ochrnuti-starsich-psu/

Výsledky testů na DM u našich fen.

 

 

 

 

 

Dne 23.3.2018 proběhlo spojení naší Dášenky s A-Rubens Rubínový květ.

Štěňátka by měla přijít na svět v druhé polovině května.

Caliopka se dnes stala vítězkou IX.FCI mix

 COURSING WINNER 2017

Doyle Aquamarine Ray DAGYMERY získal na výstavě NVP Hanácká národní výstava titul Res.CAC

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)